Fractie Trots: Klankbordgroep nodig voor inrichting Ruyven-Noord

De gemeenteraadsfractie van Trots vindt dat er een klankbordgroep van bewoners moet komen, die mee gaat praten over de inrichting van het recreatiegebied Ruyven-Noord. Trots dient donderdag tijdens de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad een motie in waarin het college wordt opgedragen om zo’n klankbordgroep samen te stellen.

De fractie komt met de motie naar aanleiding van de oordeelvormende vergadering van afgelopen week, waarin bleek dat de bewonersverenigingen het niet eens zijn met de ideeën die voor de inrichting van het recreatiegebied zijn ontwikkeld. Trots is verder geïnspireerd door het succes van de klankbordgroep, die voor het Nieuwe Inzamelen in de wijk Emerald is ingeschakeld.

Afgelopen week bleek dat er bij een groot deel van de gemeenteraad veel weerstand bestaat tegen intensieve recreatieve voorzieningen in Ruyven-Noord en ook in de andere groengebieden in de gemeente. Deze week neemt de raad een besluit over de richting die het college verder moet uitwerken rond de recreatiegebieden.