GB wil cursus Politiek Actief in Pijnacker-Nootdorp

De fractie van Gemeentebelangen in de raad van Pijnacker-Nootdorp zou graag zien dat in deze gemeente de cursus Politiek Actief wordt gegeven, die wordt georganiseerd door ProDemos. De cursus geeft inzicht in het functioneren van de lokale politiek en is geschikt voor mensen die willen weten hoe ze meer invloed kunnen uitoefenen op de gemeentelijke besluitvorming. In andere gemeenten zijn er al goede ervaringen mee opgedaan.

ProDemos, het Haagse instituut voor democratie en rechtstaat, geeft de cursus al sinds 2014 op verschillende plekken in het land. Gebleken is dat de deelnemers na afloop meer kennis hebben van de lokale democratie en dat ze na afloop meer vertrouwen hebben gekregen in de politiek.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de inwoners meer bij de politiek worden betrokken en dat de gemeente actief werkt aan het stimuleren van meer burgerparticipatie. Het geven van de cursus in Pijnacker-Nootdorp zou daar aan kunnen bijdragen, denkt de fractie.

ProDemos heeft subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken gekregen om de cursus in 15 regio’s te geven. De aanmeldtermijn hiervoor is volgens Gemeentebelangen verlengd tot 23 januari. Lukt de toewijzing niet, dan kan ProDemos de cursus ook geven als de gemeente er zelf aan bijdraagt. Dat zou voor 30 deelnemers een bedrag van € 7500 kosten.

Website ProDemos over de cursus Politiek Actief