Geen blauwalg maar groenalg bij de Dobbeplas

Nadat tientallen zwemmers in de week van 5 juni last kregen van rode bultjes en huidirritatie, begon het hoogheemraadschap Delfland met een onderzoek. Nadat eerst blauwalg en zwemmersjeuk uitgesloten waren, bleek uiteindelijk sprake te zijn van groenalg van de soort Gonyostomum Semen. Deze soort kwam niet eerder in de omgeving voor en het hoogheemraadschap is bezig advies in te winnen voor bestrijdingsmethoden. Het advies om niet te gaan zwemmen blijft voorlopig in stand.