Geen meerderheid voor extra speelhal in Pijnacker-Nootdorp

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp voelt er weinig voor om meer speelhallen in de gemeenteraad mogelijk te maken. Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering werd donderdagavond duidelijk dat de meeste fracties geen behoefte hebben aan aanpassing van de algemene plaatselijke verordening op dit punt. De fractie van Trots wil als enige het aantal speelgelegenheden volledig loslaten, maar het zou wel in de bestemmingsplannen moeten worden geregeld. Maar een maximum, dat wil de fractie niet. “Het gezellige avondje uit van velen heeft voor Trots voorrang”, aldus raadslid Harald van Zielst.

De meeste andere fracties vinden dat extra speelgelegenheden niet passen binnen het dorpse karakter van Pijnacker-Nootdorp. Burgemeester Ravestein kon dit namens het college alleen maar onderschrijven. Ze wees er op dat veel gemeenten zo’n beperking  hebben, dus raar is dat niet. “Kijk naar de gemeente Delft, daar is zelfs geen ruimte voor één zo’n voorziening. En u ziet aan de ondernemers die zich in de afgelopen tijd gemeld hebben dat ze hier ook een speelhal willen openen: alleen het feit dat we er over praten heeft al een aanzuigende werking.”

Hondenpoep

Bij andere artikelen in de vereenvoudigde AVP komen er over twee weken, als het besluit over de verordening moet worden genomen, wel voorstellen tot aanpassing. Zo hebben verschillende fracties toch behoefte aan enkele regels die het college wil laten vallen.

Het CDA kondigde aan met een amendement te komen om de regel te handhaven die bezitters van honden, paarden en pony’s verplicht om de uitwerpselen van hun dieren op te ruimen. De kans is groot dat dat amendement wordt aangenomen, want ook andere fracties vinden dat het hondenpoep-probleem in de APV thuishoort. Amarins Komduur (PvdA): “Hondenpoep op straat is de grootste ergernis van burgers. Het opruimen moet dus wel in de APV. En er moet ook op gehandhaafd worden. In Lansingerland zijn er vorig jaar 150 bekeuringen voor uitgeschreven, dus het kán wel.”