Geen nachtmetro in Pijnacker-Nootdorp

Het voorstel van raadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen om Pijnacker-Nootdorp alsnog zo snel mogelijk deel te laten nemen aan de pilot met de nachtmetro is door alle overige politieke partijen in de gemeenteraad verworpen. Op initiatief van een aantal gemeenten wordt vanaf 1 januari 2018 voor een jaar een pilot met de nachtmetro gehouden: de metro rijdt dan op de vrijdag-en zaterdagnacht een uur langer door.

Metrolijn E rijdt alleen een ingekorte route omdat het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp niet bereid is om aan de pilot deel te nemen. Daarbij is het nog onduidelijk of de nachtmetro Pijnacker-Zuid als halte aan doet of dat de metro die locatie alleen gebruikt om te keren. Raadslid Van Oevelen reageert namens zijn fractie erg teleurgesteld: “Het is echt een gemiste kans voor mensen die willen uitgaan of nog late
avonddiensten draaien.”

Eind september 2017 werd duidelijk dat het college van Pijnacker-Nootdorp niet bereid is om deel te nemen aan de pilot met de nachtmetro, omdat zij van mening is dat de bekostiging van openbaar vervoer niet tot de gemeentelijke taken behoort. De totale kosten van de pilot zouden voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp eenmalig neerkomen op € 6.232. Daarnaast wilde het college alleen instemmen met een pilot onder de voorwaarde dat bij een vervolg van de nachtmetro geluidmaatregelen getroffen worden.