Geen verpretparking van natuur- en recreatiegebieden

De onlangs opgerichte Stichting Pijnacker-Nootdorp Marketing wil op 26 mei 2018 een Dobbe-lentefeest houden in het natuur- en recreatiegebied de Dobbeplas in Nootdorp. De Partij voor de Dieren is geen voorstander van een lentefeest op deze locatie. 

Mensen zoeken natuur- en recreatiegebieden juist op om rust en stilte te vinden. Het Dobbe-lentefeest gaat gepaard met muziek en wordt afgesloten met een mega-lasershow. 

De Partij voor de Dieren is op zich niet tegen een dergelijk lentefeest, maar niet op deze locatie. Naast een aantal ondernemers is ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Pijnacker-Nootdorp Marketing. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Zo wil de partij weten of het college het met de Partij voor de Dieren eens is dat een dergelijk festijn niet thuishoort in een natuur- en recreatiegebied en al helemaal niet in het broedseizoen. Verder wil de partij weten of het college bereid is om vanuit de vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting Pijnacker-Nootdorp Marketing zich sterk te maken voor een andere locatie buiten natuur- en recreatiegebieden.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: “Mijn partij wil niet dat onze natuur- en recreatiegebieden worden verpretparkt. Rust en stilte moeten de norm zijn in deze gebieden. Bovendien is het feest gepland midden in het broedseizoen, waarbij dan zelfs gedeelten van de Dobbeplas zijn afgesloten vanwege de bescherming van broedende dieren. Een dergelijke verstoring van dieren is voor de Partij voor de Dieren onacceptabel.”