Gemeente blijft tegen windmolens in Balij

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in een reactie op het initiatief van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland om windenergie op te wekken in De Balij langs de A12, benadrukt niet op de hoogte te zijn van dit initiatief en tegen de plaatsing van windmolens op deze plek te zijn. Op de website van de gemeente wijst het college van B & W er nog eens op dat de gemeenteraad al in 2014 nadrukkelijk heeft uitgesproken dat op het grondgebied van Pijnacker-Nootdorp geen plaats is voor windturbines van 1 MW of meer. Volgend jaar wordt wel onderzocht of de plaatsing van kleinere windmolens kan worden toegestaan.

De Natuur- en Milieufederatie lanceerde zijn initiatief afgelopen week. Op de website www.natuurwindbalij.nl presenteert de organisatie een plan om drie windmolens in De Balij te plaatsen, die mede worden gefinancierd door burgerparticipatie. De federatie werkt in het plan samen met REScoopNL, een coöperatieve vereniging die het mogelijk wil maken dat alle inwoners van Nederland duurzame energie in coöperatief verband kunnen opwekken.

Natuurwind loopt met zijn initiatief vooruit op de mogelijke keuze van de provincie Zuid-Holland voor De Balij als locatie voor enkele grote windmolens. Ook de initiatiefnemers zelf willen ‘goed laten onderzoeken of de windmolens echt in het gebied passen’, aldus Natuurwind op zijn website.

Het Pijnacker-Nootdorpse college meldt in zijn reactie dat de provincie de besluitvorming voor mogelijk geschikte locaties voor windmolenparken in voorbereiding heeft. De Balij is een van de plekken die worden bekeken. De gemeente heeft tegen deze locatie een zienswijze ingediend, aldus de verklaring van B & W.

Misleiding

Het samenwerkingsverband De Balij Windmolenvrij reageerde vorige week al furieus op het initiatief van Natuurwind. De groep noemt de informatie van de Natuur- en Milieufederatie misleidend, omdat deze zou suggereren at de locatie geschikt is. Opmerkelijk is dat de Natuur- en Milieufederatie binnen de zogenaamde Klankbordgroep kritisch was over de locatie, zegt een woordvoerder van De Balij Windmolenvrij. Ook wordt de Milieufederatie verweten dat ze de verkeerde plek aanwijst voor de windmolens, namelijk een locatie direct langs de A12. Daar ligt echter een hogedruk gasleiding. De windmolens moeten daarom verder het bos in komen, waarvoor flink wat bomen moeten worden gekapt.