Gemeente en veiligheid

De gemeenteraad besprak donderdagavond het integrale veiligheidsplan voor de periode 2018-2022. In dit plan opent met de constatering dat onze gemeente het goed doet op dit gebied, met een score van 7,5 en 7,6 op meetschalen voor veiligheid en gevoel voor veiligheid. Maar verbeteren kan altijd. Hierbij gaat het met name om zaken zoals inbraak, (jeugd)overlast en alcohol- en drugsgebruik. Verder probeert de gemeente te anticiperen op veranderingen in de samenleving en manieren waarop internet en nieuwe technologie ons leven beïnvloeden. Een belangrijk verschil tussen het nieuwe plan en het plan voor vorige periode 2014-2018 is dat veiligheid en handhaving zijn opgedeeld. Een gedeelde aanpak hierin heeft niet langer de voorkeur.

Vragen van de raad

De fracties stelden een aantal verschillende vragen over het plan. Zo informeerde Raadslid Volkers (CDA) waar het uitvoeringsplan was, daar er nu alleen een beleidsplan gepresenteerd werd. Daarnaast vroeg hij naar cybercrime als prioriteit. Raadslid Jongh (Gemeentebelangen) lanceerde een heel salvo van vragen, onder andere over het onderhandelen met de regio voor meer agenten in Pijnacker-Nootdorp en een mogelijke VOG-eis om een ambt te bekleden na de volgende verkiezingen. Raadslid van de Gevel (Eerlijk Alternatief) vroeg naar de mogelijkheid om mobiele camera’s in te zetten.

Burgemeester Ravestein werd bijgestaan door woordvoerders van politie en brandweer in haar beantwoording. “Het uitvoeringsplan volgt bewust later,” vertelt zij aan raadslid Volkers. “Door nu alvast het beleidsplan te laten zien kunnen wij beter overleggen en tegemoet komen aan uw wensen voor de uitvoering. Wat cybercrime betreft, dat is eigenlijk een landelijk thema.” Op de vraag van raadslid Jongh antwoordt zij hetzelfde. “Dat is onder de huidige wetgeving geen zaak voor de gemeente. We willen wel graag meer politiedekking, volgens de landelijke verdeelsleutel heeft onze gemeente daar recht op. Daarover zal in 2018 onderhandeld worden.” Aan raadslid van de Gevel vertelde zij: “In principe is de inzet van mobiele camera’s gewoon al mogelijk, op plaatsen met een hotspot. Vaste camera’s ben ik echter geen groot fan van.” Op een later moment zal het concrete uitvoeringsplan voor veiligheid aan de raad gepresenteerd worden.