Gemeente houdt nog veel meer geld over dan gedacht

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft over 2016 meer dan 3,6 miljoen euro overgehouden. Dat is nog veel meer dan waar het college van B & W al op had gerekend. In de Najaarsnota in 2016 was rekening gehouden met een overschot van 882.000 euro. Dat voordelige saldo is dus nog eens ruim 2,8 miljoen groter geworden, blijkt uit de Jaarrekening over 2016.

Het college wil het grootste deel van het geld toevoegen aan de algemene reserve. Maar er wordt ook een deel van het overschot nuttig gebruikt. De raad wordt voorgesteld om ruim 877.000 in het spaarpotje te stoppen voor modernisering van het gemeentekantoor. Ook worden er enkele eenmalige uitgaven uit betaald, zoals de aanpassing van werkplekken en reintegratie, en ook gaat er een halve ton naar het opknappen van de Klaproostunnel.

Mee- en tegenvallers

Dat er nog meer geld over is gebleven dan al was gedacht komt door een aantal meevallers. Zo kreeg Pijnacker-Nootdorp meer geld van het rijk, en ook waren er hogere inkomsten uit leges van bouwvergunningen en uit de afvalstoffen- en rioolheffingen. Verder werd minder uitgegeven aan civiele kunstwerken. Er waren ook tegenvallers, zoals hogere kosten op de bijzondere bijstand door de instroom van statushouders.