Gemeente houdt nog meer geld over

Pijnacker-Nootdorp houdt in de komende jaren nog meer geld over dan al was verwacht. De gemeente krijgt meer geld van het Rijk uit het gemeentefonds. Hierdoor neemt het positieve saldo op de meerjarenbegroting verder toe.

De bedragen die volgens de zogenaamde septembercirculaire extra van het rijk worden ontvangen lopen fors op. Wethouder Melzer (Financiën) had voor 2017 een overschot voorzien van 408.000 euro, maar dat wordt nu 434.00 euro. In de jaren na 2017 neemt het batig saldo verder toe, tot 1,9 miljoen in 2020. Volgens de oorspronkelijke begroting was in dat jaar een overschot van 1,2 miljoen verwacht.

Om financiële redenen bezuinigen deed de gemeente al niet, en nu is daar nog minder reden toe. De gemeenteraad kan tijdens de begrotingsbehandeling in november dus een bescheiden wensenlijstje indienen. Het is ook mogelijk om het geld aan de algemene reserve toe te voegen. De gemeente heeft immers in verband met grondexploitaties ook vrij grote schulden uitstaan.

Overigens zijn ook daar positieve ontwikkelingen. Omdat de gemeente Pijnacker-Nootdorp enkele grondexploitaties eerder tot uitvoering gaat brengen omdat daar sneller woningen worden gebouwd, neemt de schuldenlast van de gemeente op die gronden ook sneller af.