Gemeente ondertekent Schone Lucht Akkoord

Namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp ondertekende wethouder Frank van Kuppeveld (Milieu) het Schone Lucht Akkoord (SLA) op maandag 13 januari in Utrecht. In het SLA werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan maatregelen voor een betere luchtkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van fietsgebruik en openbaar vervoer en het verder en het verder reduceren van uitstoot door huishoudens en bedrijven.

Gezondheid
Luchtverontreiniging behoort tot een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid, in dezelfde orde van grootte als overgewicht. Door Europees, nationaal en decentraal beleid is de luchtverontreiniging sinds 1990 ongeveer gehalveerd en is de lucht een stuk schoner geworden.

Gezondheidsschade
Toch zorgt luchtverontreiniging nog steeds voor substantiële gezondheidsschade. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden 11.000 mensen als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. “Dat vinden wij nog steeds veel te veel”, aldus wethouder Van Kuppeveld. “Om die reden ondersteunen wij het SLA van harte en wil ons college ook graag een steentje bijdragen aan schonere lucht.”