Gemeente Pijnacker-Nootdorp 12 miljoen euro in de plus

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde vandaag de kadernota 2022 en de jaarstukken van 2021 gemeenteraad. Wethouder Peter Hennevanger sluit de boekhouding af met een positief saldo 12 mln euro. Desondanks wordt de toekomst op langere termijn toch onzeker.

“De positieve eindbalans heeft voornamelijk te maken met 6,5 mln euro aan incidentele financiële meevallers”, laat de wethouder weten. Er zijn nog wat onzekerheden in het meerjarenperspectief. Tot 2025 heeft de gemeente in ieder geval een begrotingsoverschot, maar vanaf 2026 is er meer onzekerheid.

Wat is de kadernota?
Aan de hand van de laatste jaarrekening wordt eerst de actuele financiële situatie van de gemeente onder de loep genomen. Daarna worden de nieuwe prioriteiten bepaald. Het college van burgemeesters en wethouders stelt op basis van deze prioriteiten een eerste versie van de nota op. Vervolgens is de gemeenteraad aan de beurt. De raad mag wijzigingen voorstellen en nieuwe voorstellen doen.

Begrotingsoverschot
Peter Hennevanger: “In de kadernota presenteren we voor 2023 tot en met 2025 een begrotingsoverschot voor de gemeente, maar door alle onzekerheden vanuit het Rijk in de periode daarna was het voor 2026 nog een hele puzzel om de begroting sluitend te krijgen. Uiteraard is dat wel gelukt, ” zegt Hennevanger.

Daarbij komt nog anderhalf miljoen euro aan zaken die zijn uitgesteld door corona. Deze worden in 2022 alsnog opgepakt. Ook was er nog een extra meevaller in het grondbedrijf van 1,0 miljoen euro.

Koffiedik kijken
De gemeente houdt rekening met onzekere tijden die voor de boeg liggen. In het verleden was alles voorspelbaarder. We hebben te maken met het coronavirus, dat nu onder controle lijkt te zijn, maar het is niet te voorspellen hoe dit het najaar zal zijn. Daarnaast is door de coronacrisis, maar ook door de oorlog in Oekraïne, een schaarste ontstaan in grondstoffen en zijn prijzen flink gestegen. We vroegen de wethouder hoe hierop te anticiperen. Peter Hennevanger zegt vooral niet in paniek te raken en alles goed in de gaten te blijven houden.

Inflatie
De vraag is ook hoe de stijgende inflatie zich verhoudt tot de bijdrage vanuit het Rijk aan het gemeentefonds. Er hangen bezuinigingen op de rijksbegroting boven het hoofd met mogelijk negatieve gevolgen voor het gemeentefonds. De herverdeling van het fonds pakt voor onze gemeente ook nadelig uit en vanaf 2026 wordt een flinke daling verwacht door maatregelen van het rijk, zoals een korting op de budgetten voor de jeugdzorg.

Het aanbesteden van grote projecten zoals wegen, scholen, een sporthal of het Sociaal Cultureel Centrum zijn onder de huidige marktomstandigheden steeds moeilijker. Ook heeft dat gevolgen voor het bouwen van betaalbare woningen voor starters en ouderen.

Vluchtelingenopvang
De gemeente Pijnacker-Nootdorp vangt ook vluchtelingen uit Oekraïne op. Voor deze opvang krijgt de gemeente compensatie van het Rijk. Het is alleen de vraag of deze compensatie voldoende is om alle kosten te dekken. Uiteindelijk is het niet te voorspellen hoe lang de oorlog en dus ook deze opvang gaat duren.