Gemeente Pijnacker-Nootdorp lanceert platform voor ondernemers in de Tozo

Veel activiteiten zijn inmiddels weer opgepakt. De maatregelen zijn versoepeld en veel bedrijven, zoals kappers, horeca kunnen (soms met beperkingen) hun vak weer uitoefenen. Voor deze groep is de Tozo-regeling een overbrugging geweest. Er blijven nog steeds beroepsgroepen die niet aan het werk kunnen. Bijvoorbeeld podiumbouwers of de evenementenbranche. Of de fotograaf voor grote evenementen en de muzikanten. Voor deze groep is er Tozo 2. Deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers krijgt een verlenging van 4 maanden. Tozo2 is een strenger vervolg op Tozo1, hierin wordt ook gekeken naar het partnerinkomen. De verlengde regeling loopt van 1 juni tot met 30 september 2020.

Pijnacker-Nootdorp TV sprak met Marco Peper, projectleider Pijnacker-Nootdorp werkt door.

Hoeveel ondernemers raakt het?

“Er hebben ruim 500 zelfstandigen een beroep gedaan op de Tozo. Daarvan hebben wij er in eerste instantie een kleine 300 uitgenodigd voor de ‘Jobport app’. Zo’n 80 zelfstandigen hebben zich daarvoor aangemeld.” Onder de noemer ‘Pijnacker-Nootdorp werkt door’, wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp deze ondernemers weer snel op weg helpen.

Wat zijn de reacties?

“Veel ondernemers voelen en waarderen de betrokkenheid van de gemeente. Wij benaderen zelf de groep zelfstandigen en de ondernemers. Zij vinden het fijn dat er wordt meegedacht. Het is overigens geen verplichting maar echt een ondersteuning”.

Cafébaas

“Ik heb een voorbeeld van een cafébaas die zich afvraagt of hij zijn zaak open kan houden met een bezetting van slechts 40%. De marges waren al niet groot en hij oriënteert zich dan ook een andere activiteit. Daarom is deze horeca-ondernemer blij met de ‘Jobport app’. Dat is een extra en kosteloze ondersteuning om ondernemers weer in het zadel te helpen”.

Welke beroepsgroepen hebben de ondersteuning het meest hard nodig?

“Sportscholen zijn een voorbeeld. Die zijn nu nog niet open en zullen de Tozo2 hard nodig hebben. Een sportschool houder zal niet snel voor een zomer een andere job vinden. De evenementenbranche, podiumbouwers, geluidstechnici zitten veel langer in werkonzekerheid. Zij denken: ‘Moet ik niet wat anders?’ Via Jobport kunnen we die groep goed ondersteunen met coaching, tips, het opbouwen van een CV of met een netwerk op te bouwen”.

Jobport app

Als één van de eerste gemeenten in Nederland biedt Pijnacker-Nootdorp alle zelfstandigen, die aanspraak maken op de Tozo, de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de ‘Jobport app’. Waar de ene ondernemer hoopt snel nieuwe opdrachten te krijgen, kijkt de ander naar een (tijdelijk) alternatief in loondienst. Een combinatie van beide is natuurlijk ook denkbaar. Jobport, een vacature- en loopbaanportaal, kan daarin een belangrijke rol spelen.

Voor informatie en/of een aanvraag Tozo, klik dan hier: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-en-bbz.htm