Gemeentebelangen herhaalt vragen politiebureau

Op 2 augustus stelde fractielid Kees Jongh van Gemeentebelangen, samen met veel andere fracties, schriftelijke vragen aan het college in verband met de sluiting van het politiebureau. Het politiekorps gaf aan dat het bureau te groot was en dat een kleiner bureau gewenst was. Raadslid Jongh en zijn collega’s stelden de nodige vraagtekens bij dit verhaal, maar kregen van de griffie van de gemeente te horen dat een volledig antwoord nog niet mogelijk was, omdat er binnenkort nieuwe informatie beschikbaar zou komen. Inmiddels heeft de fractie opnieuw zijn vragen ingediend, met daarbij de vraag of het college binnen veertien dagen bereid is antwoord te geven.

Hoe het staat met het politiebureau is niet duidelijk. Het politiekorps heeft aangegeven dat hoewel het basisteam van de gemeente naar Zoetermeer verhuist, de dienstverlening van de politie functioneel hetzelfde blijft. De fractie vraagt zich af of het gevoel van veiligheid in de gemeente niet desondanks aangetast wordt door deze beslissing als hij doorgaat, en of er geen andere mogelijkheden zijn om de overige ruimte in het te grote bureau te gebruiken.

Het antwoord van het college laat op zich wachten. Daarnaast geeft de fractie Gemeentebelangen aan een serie vragen over de nachtmetro te hebben ingediend, die eveneens onbeantwoord zijn gebleven.