Gemeentebelangen is meer dan lokaal

Gemeentebelangen is sinds zaterdag 18 november 2018 meer dan alleen een lokale partij. De partij heeft in de afgelopen maanden samenwerking gezocht met diverse fracties van lokale partijen. Samen vormen zij de Verenigde Lokale Partijen Zuid Holland (VLPZH). Het doel? Te komen tot een provinciale partij om de lokale belangen in de provincie te behartigen. Dit is afgesproken in de algemene ledenvergadering van de VLPZH afgelopen zaterdag 18 november 2017. Zuid-Holland is één van de laatste provincies waar nog geen lokale samenwerking plaatsvindt. De betrokken lokale partijen willen dat gaan veranderen.

Provinciale samenwerking noodzakelijk voor lokale belangen
De provincie besluit over steeds meer zaken die plaatselijk veel effect hebben. Hierbij valt te denken aan de vrij recente besluitvorming rond windmolens in het Balijbos wat de gemoederen op gemeentelijk en provinciaal niveau in Zuid-Holland flink bezig heeft gehouden. Meer dan ooit werd daarbij duidelijk dat de beslissende invloed van lokale partijen in Zuid-Holland strekt tot de gemeentegrenzen. Lokale partijen uit verschillende gemeenten lieten van zich horen in de plaatselijke gemeenteraden, in lokale en regionale media en maakten volop gebruik van de wettelijke inspraakmogelijkheden. Zo gaf ook fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp een inspraakreactie in een vergadering van Provinciale Staten over dit onderwerp. Ondanks deze mogelijkheden ontbreekt er helaas nog directe invloed van lokale partijen op provinciaal niveau.

Lokale problemen provinciaal aanpakken
De betrokken lokale partijen willen dit veranderen. “De kracht om als lokale partijen in de provincie te willen komen ligt in het feit dat we ook vanuit de lokale partijen de provinciale besluitvorming die ons raakt, kunnen beïnvloeden,” zegt fractievoorzitter Ina Mantjes, die tot algemeen lid van het bestuur is benoemd. “De problemen die lokaal spelen kunnen wij ter sprake brengen en agenderen in de provincie. Dit in tegenstelling tot landelijke partijen die vaak van bovenaf opgelegd krijgen welke besluiten genomen moeten worden. De lokale partijen willen gezamenlijk opkomen voor de lokale belangen.”

De provinciale partij voor lokale partijen in Zuid-Holland, de VLPZH, bestaat nu uit een harde kern van de lokale partijen Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp, Democratische Liberalen Wassenaar, Inwonerspartij Rozenburg, Nieuw Lisse, Nissewaard Lokaal en Zó! Zoetermeer.

Hoe meer lokale partijen zich na de raadsverkiezingen van maart 2018 aansluiten bij de VLPZH, hoe meer invloed de lokale partijen kunnen krijgen in de provincie. Met een brede lokale achterban kunnen de partijen direct opkomen voor hun lokale inwoners.

Gezamenlijk gaan zij zich voorbereiden op de provinciale verkiezingen van 2019!