Gemeentebelangen stelt vragen Koekoekzoom Pijnacker

Naar aanleiding van het artikel op Telstar Online van 12 april,  waarin bewoners van de Koekoekzoom in Pijnacker klagen over diverse situaties, heeft de fractie van Gemeentebelangen hierover vragen gesteld aan het College van B&W.

In het artikel klagen de bewoners over hondenpoep en het gebrek aan handhaving hiervan. Tevens klagen zij over de auto’s in hun straat, die hier niet mogen rijden. De geplaatste paaltjes staan dusdanig dat de auto’s hier doorheen zouden kunnen rijden.

Gemeentebelangen vraagt het college om met de bewoners is gesprek te gaan om de problemen op te lossen.