Gemeentebelangen stelt vragen over Avalex

De fractie van Gemeentebelangen in de raad van Pijnacker-Nootdorp heeft schriftelijke vragen aan het college van B & W gesteld over de begroting van afvalverwerker Avalex. Dit bedrijf, eigendom van vijf gemeenten waaronder Pijnacker-Nootdorp, had aanvankelijk voor volgend jaar een winst geraamd van 2,4 miljoen, maar daar blijft door tegenvallers nog maar 43.000 euro van over. Avalex heeft in de gewijzigde begroting die aan de gemeenteraden is gestuurd, uiteengezet hoe deze lagere winst tot stand komt, maar toch wil Gemeentebelangen dit nogmaals horen van het college van B & W.

Gemeentebelangen wil ook weten waar de aanvankelijke winst van 2,4 miljoen op was gebaseerd, en wanneer het bestuur van Avalex (waarop de gemeente Pijnacker-Nootdorp in zit) wist van de financiële tegenslagen. De fractie stelt verder vragen over Irado, die geen gebruik meer wil maken van het overlaadstation van Avalex in Delft, en over de tegenvallende verkoop van het onderdeel Bedrijfsafval. Dat zijn twee van de factoren die de aanvankelijk verwachte winst sterk omlaag brengen.

De fractie wil tenslotte ook weten of het Pijnacker-Nootdorps college nog steeds overtuigd is van het welslagen van het project Omgekeerd Inzamelen.