Gemeenteraad wijst komst VMBO in Nootdorp unaniem af

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft dinsdagavond het voorstel voor de vestiging van de VMBO-school op de zogenaamde brandweerlocatie in Nootdorp unaniem afgewezen. Dat gebeurde nadat een motie, waarin als ontbindende voorwaarde een verkeersplan en een veiligheidsplan werd geëist, in de raad geen meerderheid had gekregen.

Al tijdens de oordeelsvormende vergadering van vorige week donderdag bleek dat er binnen de gemeenteraad veel weerstand was tegen de plek die het college van B & W had voorgesteld: de Julianastraat in Nootdorp. Vooral de verkeersveiligheid in de omgeving en het feit dat de school op steenworp afstand zou komen van winkelcentrum De Parade, leverden veel vraagtekens op. Ook veel omwonenden hadden tegen die locatie bezwaar gemaakt.

De fracties van D66, CDA en CU/SGP kwamen daarom met een amendement, waarin een ontbindende voorwaarde werd voorgesteld. Volgens dit amendement zou eerst een preventieplan en een verkeersplan moeten worden ontwikkeld, alvorens de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de nieuwe school zou kunnen vaststellen. Op die manier wilden de fracties een garantie inbouwen dat er, ook in overleg met de omwonenden, volop aandacht zou komen voor het tegengaan van overlast en verkeersproblemen, voor de laatste stap voor de vestiging van de VMBO zou worden gezet. Het college kon met dat amendement instemmen, liet wethouder Van Egmond weten.

Faliekant tegen

Net als vorige week bleken de fracties van Eerlijk Alternatief, GroenLinks, Partij van de Dieren en Partij van de Arbeid faliekant tegen de voorgestelde locatie van de school. Ze hadden er geen vertrouwen in dat de problemen met een preventieplan en een verkeersplan zouden kunnen worden opgelost. Aan de overkant van de raadzaal bleek ook de fractie van Gemeentebelangen fel tegen de locatie, en het amendement kon in dat standpunt geen verandering brengen.

Wethouder José van Egmond (CDA) vocht, gesteund door haar eigen fractie, voor wat ze waard was. Ze waarschuwde de gemeenteraad nog dat dit voorstel de enige en laatste kans zou zijn om een VMBO in Pijnacker te realiseren, maar ze kon de gemeenteraad niet overtuigen. Omdat het amendement in de raad werd afgewezen, stemden ook de fracties van D66, CU/SGP en het CDA tegen het voorstel voor de vestiging van de dépendance van het Montaigne in Nootdorp.

De gemeenteraad stemde uiteindelijk dus unaniem tegen het plan. De VMBO komt er niet.