In gesprek met terugkerende Hanneke van de Gevel. ‘Politiek is vluchtig’

Oud-wethouder Hanneke van de Gevel keert eind deze maand terug op het politieke toneel van Pijnacker-Nootdorp. Twaalf jaar geleden richtte zij Eerlijk Alternatief op en deze maand neemt ze in deze partij het stokje over van fractievoorzitter Jolanda van Leeuwen.

Pijnacker-Nootdorp TV sprak met Hanneke van de Gevel, die de vrije zomermaanden goed gebruikt heeft om in en rond het huis te klussen. We spraken met haar over onder meer vertrouwelijkheid binnen de politiek en de uitdagingen die haar te wachten staan.

Wat was voor u de hoofdreden om terug te keren in de gemeenteraad?

“Jolanda van Leeuwen gaf aan eigenlijk met pensioen te willen, mede omdat haar echtgenoot ook met pensioen gaat. Ze kan nu eerder stoppen, dus dit komt goed uit.  Anderzijds vind ik het heel belangrijk voor onze inwoners om het algemeen publiek belang goed te dienen. Dat vind ik een heel zwaarwegend goed. Ik kan die rol heel mooi oppakken in de raad. Nu kan ik als fractievoorzitter het college controleren, vragen stellen en initiatieven nemen. En dat gaat zeker ook gebeuren”, aldus de oud-wethouder.

Waar bent u trots op uit de periode dat u wethouder was?

“Ik ben er bijvoorbeeld bijzonder trots op dat onze bijstand heel laag is. En er is landelijke belangstelling voor onze manier van de aanpak in jeugdzorg. Dat is vaak een heel ding maar verschillende gemeentes komen bij ons kijken hoe we dit aanpakken. Daar ben ik best trots op.”

Paul Kagie

“Wij vonden het als tweede partij in eerste instantie erg belangrijk, ook voor onze inwoners en kiezers, om heel transparant te zijn in welke wethouderskandidaat wij voor ogen hadden. Paul Kagie was volgens ons met zijn 32 jaar politieke ervaring in het sociaal domein de juiste kandidaat.”

Vertrouwelijk debat

“Ik ben opgestapt vanwege een gevoelige kwestie. De jaren daarvoor was er met mij niets aan de hand, ook niet met onze partij Eerlijk Alternatief. Als er dan een gevoelige kwestie ontstaat, dan staat in het hoofdlijnenakkoord dat in een dergelijke situatie het verbindingsoverleg bijeen wordt geroepen. Dat is niet gebeurd. We hadden een onderbuikgevoel dat er meer speelde. De dag daarna werd er direct een vertrouwelijk debat gevoerd door de andere partijen waar ook al een besluit aan vast hing. Ik hoorde dat er ook een motie van wantrouwen aan zat te komen. Het relevante zat hem in het feit dat ik me niet in het openbaar kon verdedigen, en dat staat los van het gegeven of ik die motie wel- of niet zou overleven. Want het debat was immers vertrouwelijk.”

“Een week voor de vakantie hadden de fractievoorzitters eigenlijk moeten zeggen: ‘Mevrouw van de Gevel, laten we het verbindingsoverleg gaan voeren voor, tijdens of na het reces, en dan eens met de benen op tafel gaan bespreken wat er allemaal gebeurd is’. Dat was stap één geweest en die hebben ze volledig overgeslagen.”

Waarom zou dat gebeurd zijn?

“Ik weet het niet, echt niet. Ik ben veel in de publiciteit geweest, heb veel lezingen door het land gegeven over onze succesvolle aanpak. Je hebt een succesvolle wethouder en van de een op andere dag is alles gekanteld”.

Hoe zijn nu de politieke verhoudingen onderling?

“Partijen rollebollen wel eens over straat met elkaar. Ik denk dat het wel meevalt. Iedereen zit in die emotie. Ik heb nu nog geen functie en ben op dit moment nog de gevallen wethouder die thuis zit. Politiek is vluchtig, dingen zijn vluchtig en ik denk dat dit wel goed komt. Ik ga wel in gesprek met alle fractievoorzitters. Ik ga ervan uit dat de overige fractievoorzitters professionals zijn en dan komt het vast goed. Bovendien, we zitten anderhalf jaar voor de verkiezingen, dat zal ook best meespelen”.

Focus 

“Ik kan in mijn nieuwe rol de ervaring als wethouder erbij optellen en weet hoe complex dit domein is. Er spelen genoeg zaken in Pijnacker-Nootdorp. Denk bijvoorbeeld aan de WMO en de jeugdzorg, maar ook de Delftsestraatweg die niet goed werd aangelegd. We gaan ook flink bouwen voor onze inwoners. Kortom, er speelt genoeg!”, zegt Hanneke van de Gevel.

Opnieuw geïnstalleerd

Bij een eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering, waarschijnlijk op 24 september aanstaande, zal Hanneke van de Gevel weer geïnstalleerd worden in de raad als fractievoorzitter.