In gesprek over verkeerssituatie Sportparkweg-Laan van Nootdorp

De fractie van Gemeentebelangen heeft nadat ze klanten ontvangen hebben van bewoners vragen gesteld aan het College van B&W over de verkeerssituatie op de Nootdorpse kruising Sportparkweg- Laan van Nootdorp.

Gevaarlijke situaties
Er zouden zich volgens bewoners regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. Ook zou de tram na een belsignaal van 6 seconden al gaan rijden, wat voor rolstoelgebruikers te kort is.In de ontvangen antwoorden van het College wordt aangegeven dat het enerzijds een overzichtelijke kruising is maar dat door de tram en vele verkeersbewegingen oplettendheid is geboden.

Meer fietsverkeer
Sinds de aanleg van het nieuwe fietspad tussen deze kruising en de Sportparkweg aan de andere kant van RKDEO is er aanmerkelijk meer fietsverkeer en autobestuurders geven niet altijd voorrang aan fietsers. De gemeente gaat met de HTM in gesprek over de belsignalen en afrijtijden, ook wel ontruimingstijd genoemd. Tevens gaan zij in gesprek met de bewoners rond deze kruising om te kijken of er door aanpassingen bij voorbeeld belijning en bebording het gewenste gedrag van automobilisten kan worden bevorderd.

Het ligt in de planning om dit voor de aanvang van het nieuwe schooljaar te realiseren. De fractie van Gemeentebelangen is zeer content met de te nemen initiatieven om de verkeersveiligheid ter plaatse te bevorderen.

Foto: Google Maps