In gesprek met: wethouder Frank van Kuppeveld

Wethouder Frank van Kuppeveld (CDA) is een van de vijf leden van het college van burgemeester en wethouders. In zijn portefeuille heeft hij: Wonen, Economie-Glastuinbouw, Energietransitie, Grondzaken, Bouwprojecten, Milieu, Kernwethouder Nootdorp. Verder is Frank: Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden, Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Lid Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden, Lid Greenboard Greenport West-Holland, Plv. Lid Bestuurscommissie Vervoersauthoriteit,  Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Plv. Lid GGD Haaglanden en Veilig Thuis

In gesprek met… 
In gesprek met is een initiatief van Pijnacker-Nootdorp.tv, waarin wij regelmatig burgemeester en wethouders “aan de tand” willen voelen, om de inwoners te informeren over belangrijke thema’s. In gesprek met Wethouder Frank van Kuppeveld dit keer over wonen. Hanneke heeft meerdere portefeuilles die divers zijn, in dit vraaggesprek wil Pijnacker-Nootdorp.tv jullie informeren over wonen. Pijnacker-Nootdorp.tv. informeerde bij wethouder Frank van Kuppeveld wat de gemeente voor de huurders en kopers in Pijnacker-Nootdorp doet.

Tijdens het persgesprek hebben wij al een en ander vernomen over de intentieverklaring met Rondom Wonen. Je gaf hierin aan dat er wat meningsverschillen zijn. Kunt u uitleggen wat de verschillen zijn en tot welk compromis je bent gekomen?
Zoals elk jaar heeft de gemeente ook dit jaar prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Rondom Wonen en de huurdersorganisatie Argos. Hierin zijn onder meer zaken opgenomen over beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, plannen voor investeringen in nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. “Het enige punt waar geen overeenstemming over bereikt is, is de verkoop van maximaal 15 woningen uit de bestaande voorraad”, zo verteld Frank.

De intentieverklaring is getekend, betekend dit dat u tevreden bent of had u er meer uit willen halen dan er nu in zit?
Frank: “De gemeente had graag gezien dat er geen woningen uit de bestaande voorraad verkocht zouden worden”.

Vestia verkoopt woningen in Nootdorp. Hierin is vanuit Rondom Wonen interesse getoond. Rondom Wonen moet meer huurwoningen gaan aanbieden om aan de vraag te voldoen. Ben je niet bang dat Rondom Wonen middels koop van woningen van Vestia hierin gaan voldoen, ook als dit betekend dat het aantal huurwoningen binnen onze gemeente niet meer wordt, maar gehandhaafd blijft en is dit meegenomen in de intentieverklaring met Rondom Wonen?
Frank: “Nee, Rondom Wonen en de gemeente hebben overleg en afspraken over de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in onze gemeente. De mogelijke verkoop van de hele woningvoorraad van Vestia in Nootdorp aan een andere woningcorporatie is een andere zaak. Overigens spreekt Vestia hierover momenteel met een andere partij”.

De nieuwbouw in Ackerswoude loopt vertraging op, hierdoor zijn kopers gedupeerd, doordat zij langer moeten wachten op de sleutel en mogelijk hun oude woning al hebben verkocht. In hoeverre kan de gemeente hierin iets betekenen voor de kopers?
“De gemeente heeft helaas geen juridische mogelijkheden om de bouw van de woningen in Ackerswoude te versnellen”, zo vertelt Frank: “bij de projecten waar momenteel vertragingen optreden. Dit omdat de contracten tussen de ontwikkelaar/bouwer en de kopers zijn gesloten. De gemeente blijft wel andere druk uit oefenen op de ontwikkelaar/bouwer om vertragingen te voorkomen of te beperken”.

Er gaan nu andere partijen gedeeltes van de nieuwbouw overnemen, welke garanties heeft de gemeente gekregen dat daarmee het bouwproces en de oplevering van dit gedeelte van de nieuwbouw geen vertraging zal oplopen
Frank verteld hierover: “De andere bouwer in Ackerswoude is niet in dezelfde situatie qua bedrijfsvoering als de bouwer waar vertragingen optreden”.

Welke lessen heb je getrokken uit de vertragingen en wat kan de gemeente hier in het vervolg aan of mee doen?
“Bij Ackerswoude zijn de ontwikkelaars ook bouwer. Bij nieuwe projecten zijn het vaak ontwikkelaars die de bouw aanbesteden/contracteren bij bouwers en die daar dus meer eisen kunnen stellen over planning en het risico op vertragingen is daarmee vele malen kleiner” aldus Frank.

Pijnacker-Nootdorp.tv bedankt wethouder Frank van Kuppeveld voor het beantwoorden van onze vragen, Pijnacker-Nootdorp.tv blijft uiteraard de situatie van nieuwbouw en de afspraken met Rondom Wonen volgen.

Zelf in gesprek met de wethouders?
Regelmatig houden wethouders spreekuren in de wijk, zij zitten dan klaar om jouw vragen te beantwoorden. Burgemeester Ravestein houdt spreekuur in het gemeentekantoor, hiervoor dien je een afspraak te maken. Wil je weten welke wethouder waar spreekuur houdt, kijk dan op de website van de gemeente