Gespreksgroep helpt bij rouw

De stichting Steun bij Rouw voor Pijnacker, Nootdorp en Ypenburg begint in november weer met gespreksgroepen voor mensen die een kind of een partner verloren hebben. Het helpt echt om met andere mensen over het verlies te praten, en ook over de vraag hoe je verder kunt in het leven. Juist het contact met lotgenoten kan hierbij ondersteunend zijn.

De stichting houdt bij voldoende aanmeldingen aparte gespreksgroepen voor mensen die een volwassen kind hebben verloren, en voor mensen met een overleden partner. De groepen worden geleid door geschoolde vrijwilligers. Ze worden gehouden in het Prinsesje aan de Meidoornlaan in Pijnacker.

Meer informatie is te vinden op de website van de stichting.