Groen, groei en glas centraal bij bezoek Commissaris van de Koning

Een mooie manier om nader met Pijnacker-Nootdorp kennis te maken. Zo kenschetste Commissaris van de Koning Jaap Smit van de provincie Zuid-Holland het officiële bezoek, dat hij donderdag bracht aan de gemeente. Dat bezoek stond in het kader van ‘groen, groei en glas’, lichtte burgemeester Francisca Ravestein na afloop toe.

De Commissaris maakte samen met de burgemeester, enkele wethouders en andere betrokkenen een rondrit met de Sponsorbus langs de verschillende kernen. Ook bezocht het gezelschap het bedrijf van Ammerlaan, waar vooral aandacht was voor het aardwarmteproject van dit bedrijf. Verder kwamen ook de mogelijkheden en de knelpunten van de zogenaamde warmterotonde aan de orde. Later was er op het gemeentekantoor een gesprek met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Daarin werd onder andere gesproken over de manier waarop kan worden samengewerkt met de Metropoolregio.

Smit complimenteerde het gemeentebestuur met de positieve manier waarop in deze raadsperiode in de raad wordt samengewerkt en waarbij voorstellen vaak met wisselende meerderheden worden aangenomen. “Als je zo besluiten kunt nemen, met respect voor elkaars opvattingen en verantwoordelijkheden, dan kun je als bestuur veel bereiken”, vond hij.

De Commissaris van de Koning maakte aan het eind van zijn bezoek ook opmerkingen over de verhouding tussen de burgers en het bestuur. Het is noodzakelijk dat daar iets in verandert, vindt hij. “De burgers moeten weer gaan voelen dat de overheid er voor hen is, in plaats van dat ze alleen maar vinden dat dat mensen zijn die over hen heen beslissen. Daar heeft de overheid een belangrijke taak in.”