Groen licht voor een nieuwe nota Sport en Bewegen!

Na een proces van ruim twee jaar ligt er dan een nieuwe nota Sport en Bewegen waar de Sportraad mee heeft kunnen instemmen, zij het met kritische opmerkingen over de sportaccommodaties. De gemeenteraad zal de nota naar verwachting in november aannemen.

De Sportraad dankt voormalig wethouder Minderhoud voor zijn positieve houding en inzet. Wethouder Van der Deijl heeft zijn werk in overleg met de sportraad, de clubs en betrokken partijen afgerond. Met een aparte brief en inspreeknotitie heeft de Sportraad college en raad nog eens toegelicht, waarom zij met deze nota kon instemmen.

De Sportraad ziet met vertrouwen uit naar een goede gezamenlijk uitvoering van de plannen, samen met de gemeente, de sportverenigingen en –organisaties en partijen in de sociale domeinen onderwijs, jeugd en zorg.