De hazen rammelen weer in de Bergboezem

De Bergboezem, onderdeel van De Groenzoom, het recreatie- en natuurgebied van 560 hectare op de grens van gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer, is tot en met 15 juni voor het publiek gesloten. Alleen de pachters van stukken grasland en enkele vogelonderzoekers mogen onder bepaalde voorwaarden het gebied in. Dat komt omdat het weidevogelseizoen is begonnen, en het is ook om de rammelende hazen rust te gunnen.

Wilt u tijdens deze periode De Groenzoom bezoeken om weidevogels en rammelende hazen te zien? Dan kan dat heel goed vanaf de wandelpaden langs de graslandpercelen in de Oostmeerpolder en in het gebied noordelijk van de Molenweg tussen de N470 en de Keulseweg in Pijnacker. Blijf op de paden, houd de hond aangelijnd en ga niet het veld in.

De Groenzoom was voorheen een gebied met veel glastuinbouw, maar is de afgelopen jaren doorontwikkeld voor recreatie, natuurontwikkeling en waterberging. Het gebied heeft het open karakter van een Hollandse polder met veel afwisseling van water, rietlanden, graslanden en veel bruggen, waar bewoners van de natuur kunnen genieten. De Bergboezem is één van de zes deelgebieden van De Groenzoom.

Wie vragen heeft over de sluiting van de Bergboezem of de rammeltijd, de paartijd van hazen, kan terecht bij beheerder Cor Noorman, tel. 06 21 82 44 38 of per e-mail.