Heftige discussie tijdens infoavond over Omgekeerd Inzamelen

Enkele honderden mensen kwamen maandagavond naar het Kerkelijk Centrum in Delfgauw om te luisteren naar de plannen met het Nieuwe Inzamelen (ook wel Omgekeerd Inzamelen genoemd) door afvalverwerker Avalex. Bij luisteren bleef het niet: het werd een soms heftige discussie en fel protest tegen het gebruik van meerdere minicontainers waarin bewoners zelf hun gescheiden afval moeten doen. “We hebben in Emerald veel ondergrondse containers: die kunnen we toch gewoon gebruiken voor het gescheiden inzamelen?”, was de meest gemaakte opmerking.

Wethouder Jaap van Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp deed zijn best om uit te leggen dat de opbrengst van aan huis opgehaalde grondstoffen veel groter is dan wanneer dit met ondergrondse containers in de wijk wordt gedaan. Ook wordt het dan goedkoper, omdat de ingezamelde grondstoffen geld opbrengen. Dat kan leiden tot een lagere afvalstoffenheffing voor de bewoners. Mar de wethouder moest wel moeite doen om zijn argumenten over het voetlicht te krijgen. Hij werd geregeld overstemd door protesterende bewoners, die de drie kliko’s in de tuin echt niet zien zitten.

De wethouder deed al meteen bij het begin van de avond de toezegging dat er nog een extra inspraakronde wordt ingelast voor het systeem in Emerald wordt ingevoerd. Hij wil samen met een klankbordgroep, waarin tien of twintig bewoners zitten, nog eens goed kijken naar de beste manier om in Delfgauw de inzameling van gescheiden afval te regelen. Daarbij staat wat hem betreft niet al van tevoren vast dat de extra kliko’s in de tuin door zullen gaan.

(Later op de avond volgt een video-reportage over de bijeenkomst in Delfgauw.)