Het Parochiehuis

Wie is er niet groot geworden , ging na de kerk naar het parochiehuis ,om even een koel glas van het een en ander of er versnaperingen te nuttigen Er zijn vele feesten gegeven en het mooie is dat is nog mogelijk.

Zoek de website eens op dat was er niet bij in de vroegere jaren nu een moderne aankleding.

http://parochiehuispijnacker.nl

De fractie van Gemeentebelangen (GBPN) heeft tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Pijnacker-Noord in 2013 succesvol gepleit voor het aanwijzen van het Parochiehuis als gemeentelijk monument Het Parochiehuis is volgens Gemeentebelangen een herkenbaar gebouw bij de entree van het centrum van Pijnacker. Naast de kerk en de Pastorie, beide een Rijksmonument, ligt het voor de hand ook het Parochiehuis een beschermde status te verlenen.

Daar zijn we blij mee het is een schitterend pand. Het wordt gerund door Carolina en Willem van Leeuwen. Oostlaan 38 a ieder uit Pijnacker weet het zo wel te vinden.

In de laatste besluitvormende raadsvergadering van 2017 werd het voorstel gedaan om het Parochiehuis op de monumentenlijst te zetten. Vanuit het CDA is de vraag gekomen om te kijken naar de herstructurering van het gebied. GBPN heeft tijdens de vergadering aangegeven dat ze nu, vier jaar later, samen met het CDA willen kijken hoe de kaarten nu op tafel liggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mail : info@parochiehuispijnacker.nl