Hoe zit het met gras maaien in de gemeente?

Met dit groeizame weer schiet het gras weer uit de grond. Maandag 12 juni startte er weer een nieuwe maaironde van 5 weken lang door de hele gemeente.

De meeste bermen worden twee keer per jaar gemaaid. Daarnaast wordt een deel van de bermen begraasd met schapen, deze komen drie tot vier keer per jaar langs.

Verkeersveiligheid en ecologisch beleid
Waar en hoe vaak bermen in de gemeente worden gemaaid hangt samen met verkeersveiligheid en ecologisch beleid. Door het warme en vochtige weer is op sommige plaatsen het gras heel hard gegroeid. De gemeente kijkt daarom tussentijds of het verkeerszicht niet belemmerd wordt door hoog gras. Als het nodig is, wordt extra gemaaid.

Ecologisch beheer
De plekken die de gemeente ecologisch beheert worden vaak pas eind juni of in juli voor de eerste keer gemaaid. Waarom doen de gemeente dat eigenlijk? Deze plekken worden zo weinig mogelijk gemaaid. En als ze maaien doen ze alles in één keer. Met name in de winter laat de gemeente delen van de vegetatie staan en maaisel voeren ze altijd af. Ook wordt er een schaapskudde ingezet om het gras kort te houden.

Meldpunt leefomgeving
De gemeente kan niet overal tegelijk zijn. Zie jij plekken die gevaar kunnen opleveren voor verkeer? Meld ze dan bij het meldpunt leefomgeving via www.pijnacker-nootdorp.nl/meldpunt. Na een melding bekijkt de gemeente de situatie en maaien het gras als dat nodig is.