‘Pas HOP kleinschaliger in bij herinrichting van recreatiegebied’

De Stichting Platform Keelbos dringt er bij de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op aan om bij de herinrichting van het natuur- en recreatiegebied Ruyven rekening te houden met de gebruikers van de homo-ontmoetingsplaats in het gebied. Aan het bestaan van de HOP is volgens de stichting nog steeds een blijvende behoefte voor een bepaalde groep homoseksuele medeburgers. “Dat heeft ermee te maken dat ze in hun sociaal maatschappelijke omgeving niet voor hun homo- en/of biseksuele identiteit kunnen uitkomen. De bezoekers bevinden zich in een uitermate kwetsbare positie en overheden dienen daar rekening mee te houden”, schrijft Han Raeven namens de stichting aan de gemeenteraad.

In Ruyven is al meer dan 30 jaar een HOP gesitueerd. Dat heeft volgens de stichting, die in het hele land opkomt voor de belangen van gebruikers van dergelijke ontmoetingsplaatsen, dan ook een ‘onomstreden bestaansrecht’. Na enig onderzoek en interviews ter plaatse constateert de stichting dat de HOP in Ruyven goed functioneert, en dat er geen of nauwelijks meldingen van overlast bij de gemeente bekend zijn. “De beeldvorming over deze HOP wordt helaas in periodes negatief beïnvloed door morele en gevoelsklachten, gebaseerd op overlast- en hindergevoelens van bewoners grenzend aan het recreatiegebied. En daar behoort ook aandacht aan besteed te worden”, schrijft de stichting.

Rechten respecteren

De ontmoetingsplaats moet blijven, vindt de stichting. “U kunt deze bezoekers niet buiten spel zetten, u behoort hun rechten te respecteren en hun veiligheid te waarborgen”, schrijft Raeven. “Ontmoedigings -en uitsluitingsbeleid is afkeurenswaardig en in rechtstatelijke zin onuitvoerbaar, nog afgezien van het discriminatoir aspect. De bezoekers blijven daar toch komen en ze staan dan volledig in hun recht en dan zijn overlastproblemen en openbare orde en veiligheidsproblemen te voorzien.”

De stichting adviseert het gemeentebestuur om een ‘pragmatisch beleid’ te voeren. De HOP zou in het herinrichtingsplan kleinschaliger moeten worden ingepast, bij voorkeur dicht gelegen bij de A13. “Hiermee worden hindereffecten zoveel mogelijk weggenomen, confrontatiekansen aanzienlijk verkleind en uitwaaiering vanwege het waterbedeffect in het hele gebied voorkomen.”

De stichting heeft binnenkort over dit onderwerp een gesprek met de burgemeester, meldt Raeven.