Houtstookovens in rook opgegaan?

De eventuele komst van een houtstookoven in Pijnacker had een periode lang de burgers in de greep. Waarom? Om het simpele feit dat de gevolgen van een dergelijke oven een behoorlijke impact zou hebben op de leef- en woonomgeving van de gemeenschap. Raadslid Nita Graafland van Eerlijk Alternatief legt uit waarom zij blij is met de genomen stappen door de gemeente om vestiging van enkele houtstookoven onmogelijk te maken.

Ongewenste gevolgen
“Er zijn zoveel ongewenste gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden. Denk maar aan de uitstoot die bij de verbranding van houtsnippers in de lucht komt. En wat te denken van de verkeershinder die de vrachtwagens, waarin alle houtsnippers zouden worden vervoerd, zouden veroorzaken. Gelukkig heeft het college goed geluisterd naar de bezwaren die massaal vanuit de samenleving en de raad zijn geuit. Wat is er gebeurd sinds de gegrondverklaring van de bezwaren van de direct belanghebbende door de bezwarencommissie. Ik leg het uit.

Houtstookovens in de toekomst voorkomen dan wel beperken
Vanwege het afgegeven signaal (de burgers van Pijnacker willen geen houtstookovens in hun gemeente) heeft het college niet stil gezeten. Er is actief gezocht naar een manier om de vestiging van houtstookovens in de toekomst te voorkomen dan wel te beperken. Tot voor kort kon het college bij een aanvraag van een omgevingsvergunning om een dergelijke houtstookoven te plaatsen niet anders doen dan de aanvraag toestaan indien aan alle vastgestelde vereisten was voldaan. In de huidige voorgestelde situatie (het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan ligt nog ter inzage) gaat dat niet meer zondermeer.

Belangen afwegen
Het college verleent geen vergunning meer voor een houtstookoven door enkel “het afvinklijstje” (de gestelde criteria) langs te gaan. In de nieuwe situatie zal het college heel goed kijken naar alle belangen die gemoeid zijn bij een dergelijke aanvraag en de aanvraag leggen langs de lat van de belangenafweging. De belangen van de ondernemer zullen worden gewogen tegenover de belangen van de belanghebbenden. Denk aan de omwonenden, milieu organisaties e.d. Wat betekent dit voor de gemeenschap? De houtstokoven is niet geheel in rook opgegaan, maar de kans dat er in de toekomst een ontheffing zal worden verleend op het bestemmingsplan is, gelet op de afwegingscriteria, klein. ​Naast de afwegingscriteria speelt de komst van de nieuwe omgevingswet ook een belangrijke rol in het beperken van houtstookovens. In deze nieuwe wet staat de inspraak van de burgers en de gezondheid van de leefomgeving namelijk centraal. En daar is Eerlijk Alternatie heel blij mee”, aldus Graafland die zich hard maakte voor deze uitkomst.