Humanitas helpt met administratie

Soms komen mensen die in lastige situaties terecht zijn gekomen niet meer toe aan hun administratie. Door een scheiding of doordat iemand zijn werk kwijt raakt blijven rekeningen liggen, worden soms enveloppen niet meer opengemaakt en komen er steeds meer deurwaarders langs die allemaal geld willen. Om te voorkomen dat dit gebeurt óf om de helpende hand te bieden als het wel al zo ver gekomen is, biedt Humanitas hulp met het project Thuisadministratie.

Humanitas heeft vrijwilligers die getraind zijn in het helpen van mensen om hun administratie op orde te brengen. In het begin komen ze elke week langs om te inventariseren wat er precies nodig is en om de zaak aan de gang te krijgen. Ze helpen bij het maken van een overzicht van inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Ook weten ze de weg naar instanties die zich bezighouden met uitkeringen, toeslagen en kwijtscheldingen. Uiteindelijk is de bedoeling dat degene die ondersteund wordt zijn of haar zaken weer zo goed op orde heeft dat men het zelf weer af kan.

Het project Thuisadministratie is beschikbaar voor iedereen die het lastig vindt om de administratie te ordenen en bij te houden. Het kan ook zinvol zijn om ondersteuning te vragen als je betalingsachterstanden hebt. Het is wel nodig dat de hulpvrager gemotiveerd is om iets aan zijn of haar situatie te veranderen.

Wie meer wil weten of een gesprek wil aanvragen kan terecht bij Joke Driehuys , coördinator van Humanitas Pijnacker-Nootdorp. Zij is bereikbaar via dit mailadres of telefonisch via 06 207 03 439.