Iedereen in beweging voor gezond leven

Vandaag ondertekende sportwethouder Bob van der Deijl, met vertegenwoordigers van MEE/VTV, Ipse de Bruggen, Pieter van Foreest en de SWOP, de samenwerkingsovereenkomst ‘Iedereen in beweging’. Hiermee werken deze organisaties samen bij het aanstellen van zogenoemde beweegcoaches. De inzet van de beweegcoaches is mede mogelijk dankzij een bijdrage uit het ondernemersfonds.

Regelmatig sporten of bewegen is goed voor het lichaam en zorgt ervoor dat mensen langer fit en gezond blijven. Daarnaast draagt het bij aan ontmoeting en het gevoel ergens bij te horen.

Pijnacker-Nootdorp streeft een gezonde leefstijl na bij al haar inwoners. Sport en bewegen speelt daar een belangrijke rol bij.

De beweegcoaches richten zich op de doelgroepen senioren en aangepast sporten. De beweegcoaches zetten zich in om senioren en mensen met een beperking beter te bedienen. Dit doen zij door vraag en aanbod in beeld te brengen en beter op elkaar af te stemmen, meer en nieuwe activiteiten te ontwikkelen en (sport)organisaties en doelgroep in contact met elkaar te brengen en hen hierbij te helpen.

Samenwerking stimuleren en verbinding tot stand brengen tussen sportverenigingen, zorginstellingen en scholen zijn uitdagingen waar de beweegcoaches mee aan de slag gaan. Dit sluit naadloos aan bij de ambities uit de Nota sport en bewegen die binnenkort door de raad wordt besproken.