IkPas. Een maand zonder alchohol

Het voltallige Bestuur van GGD Haaglanden doet mee aan IkPas. Dit is een jaarlijks terugkerende bewustwordingscampagne om tijdelijk geen alcohol te drinken. Het bestuur bestaat uit de wethouders Zorg van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Eén maand geen druppel alchohol
IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. Je drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, je doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.

Fitter
Veel deelnemers ervaren ook lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% beter en verliest 32% gewicht.

Meer informatie
De campagne is begonnen op 1 januari en duurt de hele maand. IkPas is de Nederlandse variant van Dry January. Meer informatie staat op http://www.ikpas.nl.