Ina Mantjes van Gemeentebelangen verlaat de politiek in Pijnacker-Nootdorp

Ina Mantjes, prominent lid van de fractie van Gemeentebelangen en jarenlang fractievoorzitter van deze partij verlaat de lokale politiek en verhuist naar de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Belang van inwoners
Onlangs maakte Mantjes bekend dat zij naar Voorburg verhuist en daarom niet meer op de kieslijst voor Gemeentebelangen kan staan. Ze stond op de derde plaats op de kieslijst en zou ongetwijfeld weer in de raad komen. “De belangen van de inwoners hebben voor mij altijd op de eerste plaats gestaan. Dit kan alleen bij een lokale partij die niet wordt beïnvloed door de landelijke richtlijnen,” zegt Mantjes in een reactie.

Ina heeft twaalf jaar deel uitgemaakt van de plaatselijke politiek in onze gemeente en is zelfs medeoprichter van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp. Ze wilde dan ook altijd dicht bij de mensen staan, hun problemen aanhoren en voor hen in de bres springen.

Tegengaan van de windmolens
Zo heeft zij zich ingezet voor het tegengaan van de windmolens in de Balij en het tegengaan van een biomassacentrale, dat uiteindelijk via de Raad van State is gelukt. Daarbij stond het belang van de inwoners altijd voorop en niet het belang van de gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid.

Scherp maar vriendelijk
Tijdens de raadsvergaderingen liet zij ook altijd duidelijk van zich horen en diende iedereen van repliek die het niet met haar eens was. En altijd op een scherpe maar vriendelijke toon. De fractie gaat Ina missen. Zij hadden de hoop dat zij de komende vier jaar nog deel uit zou maken van de fractie. Niettemin wordt haar besluit gerespecteerd en wensen de fractieleden en bestuursleden van Gemeentebelangen haar veel succes in haar nieuwe gemeente!