Informatie over wetten en regels voor mantelzorgers

Als je als mantelzorger een familielid of iemand in je omgeving ondersteunt of verzorgt, dan kun je te maken krijgen met allerlei wetten en regels. Dat is bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Het is niet altijd eenvoudig om wegwijs te worden uit al die verschillende regelingen. Daarom geeft een medewerker van Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers, hier een informatieavond over.

De bijeenkomst wordt op dinsdag 27 juni gehouden in sociaal-cultureel centrum Buurt & Zo. Vanaf 19 uur wordt veel informatie gegeven die voor mantelzorgers nuttig en soms zelfs noodzakelijk is.

Je kunt je aanmelden via het Bureau Mantelzorg Ondersteuning via deze website, of bij Nelleke van Eck van Bibliotheek Oostland.

Buurt & Zo zit in de Prins Hendrikstraat 28 in Pijnacker.