Informatieavond natuurbeleidsplan op 30 oktober

Op maandag 30 oktober is er vanaf 20:00 een informatieavond in het bestuurscentrum, ingang Emmastraat 165 in Pijnacker over het natuurbeleidsplan. Dit plan werd in 2012 voor het eerst vastgesteld, maar is na vijf jaar geactualiseerd en gedoopt tot ‘Natuur op de kaart’ Het plan ligt ter inzage tot 16 november via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage.

Tijdens deze avond licht de gemeente met een diapresentatie toe wat ze willen doen, hoe de gemeente het wil gaan doen en waarom dat belangrijk is. Natuur is niet alleen goed voor de biodiversiteit. Het heeft ook zeer positieve effecten voor de gezondheid van mensen. Ze voelen zich gelukkiger en zijn gezonder. In de gemeente willen we een netwerk van natuur maken dat bestaat uit leefgebieden en verbindingszones.

In het plan ‘Natuur op de kaart’ staat wat de gemeente wil doen voor een rijke natuur binnen de gemeentegrenzen van Pijnacker-Nootdorp Ze doen dit door ruimte voor de natuur te reserveren bij reconstructies en nieuwbouw. Hiermee wordt bouwen ínclusief natuur gestimuleerd. Daarbij worden gebouwen ook ingericht voor diersoorten als vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Daarnaast wil de gemeente het beheer zo aanpassen dat er voor vlinders en bijen op voldoende plekken genoeg voedsel te vinden is.

Opmerkingen over het plan kunnen via een zienswijze aan de gemeente kenbaar gemaakt worden? Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de binnengekomen zienswijzen. Daarna zal de raad een besluit nemen over het plan.