Informatiebijeenkomst over omgekeerd inzamelen

De bewoners van de wijk Klapwijk in Pijnacker zijn de eerste die te maken krijgen met het zogenaamde Nieuwe Inzamelen. Deze manier van huisvuil ophalen zal stap voor stap in het hele werkgebied van Avalex worden ingevoerd. Op 31 oktober is er voor de wijk een informatiebijeenkomst waarin wordt uitgelegd wat precies de bedoeling is.

Voor het omgekeerd inzamelen, zoals het ook wel wordt genoemd, komen bij alle woningen drie aparte containers in de tuin of voor de deur: een voor papier, een voor groen- en tuinafval en een voor plastic, metaal en drinkpakken.  Het restafval, dus alles wat niet onder die drie categorieën valt, moeten de bewoners zelf wegbrengen naar ondergrondse containers in de buurt.

Doel van het Nieuwe Inzamelen is om de hoeveelheid gescheiden afval te laten toenemen. Nu wordt 40% van het afval gescheiden, en dat moet 75% worden. Op die manier kan veel meer afval als grondstof worden hergebruikt.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil op de informatiebijeenkomst uitleggen waarom voor dit systeem gekozen is en wat de gevolgen zijn voor de bewoners. Daar zal veel over uit te leggen zijn, want tot nu toe zijn de reacties van veel bewoners vrij negatief. Vooral het feit dat er drie containers in de tuin komen heeft al veel protesten opgeleverd.

De informatiebijeenkomst is van half acht tot negen uur ’s avonds in de Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91 in Pijnacker.