Initiatiefvoorstel voor voldoende (rolstoel-) toegankelijke openbare toiletvoorzieningen

In Pijnacker-Nootdorp zijn er nog geen openbare (rolstoel-) toegankelijke toiletten voorzien. Het CDA wil hier na diverse klachten van bewoners iets aan gaan doen.

Initiatiefvoorstel 
Het CDA heef een initiatiefvoorstel opgesteld en ingediend samen met Eerlijk Alternatief, Progressief Pijnacker-Nootdorp en de Christenunie-SGP. Al geruime tijd ontvangen diverse politieke partijen berichten van bewoners en onder andere vanuit de ouderenbond, dat het wenselijk is om openbaar toegankelijke toiletten in winkelcentra’s van Pijnacker-Nootdorp wenselijk is.

Het voorstel
In het voorstel wordt gevraagd om de afstand tussen openbare en openbaar toegankelijke toiletten maximaal 500 meter vast te stellen als norm. Ook wordt er gevraagd een onderzoek uit te voeren en in overleg te gaan met horeca en winkeliers, maar ook bij parkeergarages, bedrijven en instelling om te stimuleren en aan te moedigen om de toiletten vrijwillig open te stellen voor het publiek.

Communicatie
Om bekendheid te geven waar (potentiële) gebruikers terecht kunnen is bekendheid van de openbare toiletten essentieel. Het college wordt in dit voorstel gevraagd hoe zij hier vorm aan kunnen geven.

HogeNood-app en bewegwijzering
Diverse gemeenten zijn reeds aangesloten bij HogeNood-app, ook bewegwijzering zou een optie kunnen zijn.