Inloopavond over gemeentelijke lintenvisie

Een belangrijk onderdeel van Pijnacker-Nootdorp zijn de zogenaamde linten, zoals de Nieuwkoopseweg, de Westlaan, de Overgauwseweg en de Noordeindseweg. Die lintbebouwing is vanuit cultuurhistorisch oogpunt erg waardevol en het gemeentebestuur koestert deze linten dan ook door er in bestemmingsplannen en andere beleidsstukken bijzondere waarde aan toe te kennen.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente een zogenaamde lintenvisie ontwikkeld, die al door de gemeenteraad is vastgesteld. Die lintenvisie wordt gezien als een soort kookboek voor ruimtelijke kwaliteit: dat is hoe de gemeente het zelf presenteert.

Het visiestuk ligt momenteel ter inzage. Het gemeentebestuur houdt voor iedereen die erin geïnteresseerd is op 28 juni een inloopavond in het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165. Op de website van de gemeente is er ook meer over te vinden.