Innovatie langs de nieuwe Komkommerweg

De informatieavond over de nieuwe Komkommerweg vond plaats op woensdag 21 juni. Projectleider Ruud Spronk gaf samen met vertegenwoordigers van gemeente en provincie voorlichting. “Het plan is om een nieuwe weg aan te leggen vanaf de Delftsestraatweg tot aan de N470 voor de glastuinbouw. Verder willen we de duurzaamheid verhogen en de natuur in het gebied bevorderen. De zogeheten Lepelaarsplas is een prachtig stuk natuur, maar deze zit nu een beetje verstopt. Deze plas willen we toegankelijk maken, zonder de bestaande natuur te verstoren.  Daarnaast zullen we enkele kruispunten in het gebied opnieuw inrichten. Er komt een fietspad langs de weg en een nieuwe fietstunnel. Tenslotte hopen we de woonkernen van Pijnacker en Delfgauw leefbaarder te maken door vrachtverkeer over de nieuwe weg te leiden.”

Door uitleg van de vertegenwoordigers en borden met illustraties konden bezoekers van de informatieavond een idee krijgen van de plannen. De kosten van het project worden geschat op 23 miljoen. Er waren ongeveer zestig mensen op de avond aanwezig.

Omfietsen

De gemeente heeft alle benodigde gronden verworven. De sloop- en saneringswerkzaamheden zijn op sommige plaatsen al begonnen. Een aantal kassen aan de Schimmelpennick van der Oyeweg en de Delftsestraatweg is weggehaald. Ook zijn er bomen en planten verwijderd in de buurt van de Lepelaarsplas. Als alles volgens plan verloopt duren de werkzaamheden tot begin 2019. Tijdens de werkzaamheden zijn veel maatregelen getroffen om overlast en verkeershinder te beperken, maar fietsverkeer in het gebied zal tijdens twee periodes moeten omfietsen. Ruud Spronk: “Hier is helaas geen andere oplossing voor. De eerste periode dat fietsers worden omgeleid is in augustus/september. In 2018 zal dit voor een langere periode het geval zijn.”

Duurzaamheid

In het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is vastgesteld dat de CO2-uitstoot van alle deelnemende landen moet worden teruggedrongen, waaronder Nederland. De gemeente en provincie willen met de nieuwe weg innovatieve stappen zetten naar een CO2-neutrale omgeving. Sander van Vliet, projectleider van het provinciale ‘De N470 geeft energie’, vertelt:  “We hebben een aantal plannen voor dit gebied. Langs de weg komt een geluidswal met zowel windmolens als zonnepanelen erin. Onderzoek wijst uit dat deze locatie ideaal is om windenergie op te wekken. Daarnaast komen op de N470 verschillende stroken met nieuwe soorten wegbedekking, bijvoorbeeld asfalt met een lagere rolweerstand of gemaakt van plantaardige materialen. Langs de Komkommerweg komt fijnharige beplanting om fijnstof te absorberen en zo hopelijk overlast te verminderen. Elders in de gemeente experimenteren we met planten die energie leveren, al moeten we nog kijken wat daar uitkomt en of we dat hier kunnen toepassen.”

‘Met elk nieuw
project worden
we wijzer’

Natuurbehoud staat hoog in het vaandel bij de aanleg van de nieuwe weg. Langs de weg komen verschillende soorten bomen en beplanting, zoals esdoorns, knotwilgen, spaeths en Zeeuwse hagen. Sander van Vliet: “We hebben overlegd met lokale partijen om te kijken wat de mogelijkheden waren en hoe dit in andere natuurgebieden is aangepakt. Daar is dit beplantingsbeeld uitgekomen. Verder zullen we faunapassages aanleggen en treffen we maatregelen om strooiverlichting tegen te gaan.”

De provincie leert van eerdere ervaringen, zegt Van Vliet. “Langs wegen zitten bijvoorbeeld vaak veldmuizen, die op hun beurt velduilen aantrekken. De ervaring leert dat zij graag op hectometerpaaltjes gaan zitten. Wanneer er dan een auto voorbijkomt, worden ze door de wind de weg op getrokken, met fatale gevolgen. Om dit te voorkomen plaatsen we rollertjes op alle hectometerpaaltjes, zodat ze daar niet kunnen zitten. Daarna zetten we paaltjes verder van de weg af. Met elk nieuw project overleggen we en worden we wijzer.”

Niels van Hemert