Inschrijven voor vrije kavels Park van Buijsen

Het inschrijfpakket voor de kavels op De Eilanden in het Park van Buijsen is beschikbaar. Dit is het laatste deelgebied van de wijk Keijzershof. In dit inschrijfpakket vindt je onder andere een overzichtstekening, de informatiebrochure, het inschrijfformulier en het lotingsregelement. Als je belangstelling hebt voor een van de kavels, kun je je aanmelden als belangstellende. Kijk hiervoor op de pagina Op zoek naar een woonkavel

Inschrijfformulier inleveren
Als je interesse hebt in een van deze kavels, kun je het het inschrijfformulier tot 2 september 2019 om 12.00 uur aanleveren bij notaris Wienen, Stationsstraat 41 in Pijnacker.

Inloopavond
Op 15 juli was er een inloopavond in het infocentrum Keijzershof, in Pijnacker, hier konden geïnteresseerden meer informatie krijgen.

Park van Buijsen lokatie kavel