Interactie en contactmomenten voor cliënten Ipse de Bruggen

De cliënten en begeleiders van de dagactiviteitencentra Het Eiland in Nootdorp en van De Westhoek in Delft hebben beide een CRDL (lees: cradle) in ontvangst genomen. De CRDL is een interactief zorginstrument dat aanraking vertaalt naar geluid. Het maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals mensen met een verstandelijke beperking. Met de CRDL kan Ipse de Bruggen de bewoners en
hun familie mooie en waardevolle contactmomenten bezorgen.

Belevings- en persoonsgerichte zorg

We zijn ontzettend blij met de CRDL omdat het goed aansluit bij onze visie op persoonsgerichte zorg van onze cliënten. De CRDL is een prachtige uitvinding en is een aanwinst in de zorg voor mensen met een beperking,” aldus Marjorie Hanlan, begeleidster bij Het Eiland. “Wij zijn familie Laros dan ook heel dankbaar dat zij ons de CRDL hebben geschonken.” De broer van familie Laros heeft jarenlang dagbesteding ontvangen bij Het Eiland. Helaas kan hij er niet meer van genieten, hij is inmiddels overleden.

Waardevolle contactmomenten

De CRDL is een relatief nieuw instrument dat op een mooie en wonderbaarlijke wijze helpt om contact te maken met een naaste of bewoner met een beperking. Dit gebeurt als je elkaar en het instrument aanraakt. De CRDL brengt 25 verschillende geluiden ten gehore. Het zijn herkenbare geluiden (geluiden uit onder andere de natuur, de stad, het huishouden en van muziekinstrumenten) die veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt. De CRDL kan zowel 1-op- 1 als in een groep worden gebruikt. Mensen kunnen de kring uitbreiden als schakels in een ketting. “De CRDL biedt onze cliënten een instrument om op een andere manier echt contact te maken. Dit is fijn voor de
betrokkenen. Het is heel ontroerend om te zien wat aanraking bij mensen teweegbrengt,” geeft Angelique Tas aan, begeleidster bij De Westhoek.