Inzaaien bijenstrook bij Groene Keijzer

Vrijdag 12 april zaaide wethouder Peter Hennevanger een bloemenrijk kruidenmengsel in bij het natuurgebied de Groene Keijzer. Dit deed hij samen met Staatsbosbeheer en de vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker.

Een kruidenrijke bijenstrook maakt het gebied aantrekkelijker voor bijen en andere insecten. Maar het is ook goed voor allerlei vogels in het gebied. Niet alleen doordat ze de insecten eten die erop af komen. De bloemzaden zijn in de winter een welkome aanvulling op het menu. Wethouder Peter Hennevanger geeft aan dat we het als gemeente belangrijk vinden om samen met onze inwoners bij-vriendelijk te zijn waar het kan. “ En dan is dit natuurlijk een uitgelezen kans. Hopelijk kunnen we komende zomer al genieten van een kleurrijk en levendig schouwspel met de dieren die er gebruik van maken.”

Waar vind je de Groene Keijzer?
Het gebied ligt aan de noordrand van de Zuidpolder van Delfgauw langs de N470. Het gebied is bedoeld als natuurcompensatie voor de veenweide-natuur die verloren is gegaan bij de aanleg van de N470 en de wijk Keijzershof in Pijnacker. Het gebied met weiden, plas-dras, een diepere plas en kades wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Je kunt het goed beleven vanaf de kijktoren, bereikbaar via de halfverharde parallelweg naast de N470 vanaf de Zuideindseweg.

Natuurgebied in ontwikkeling
Om het gebied nog beter geschikt te maken voor weidevogels moet de zuring die op de weiden en kaden groeit worden bestreden. Bij de aanleg van het gebied is onbedoeld veel onkruidzaad met de aangebrachte grond meegekomen. Bestrijding van de zuring gebeurt zoveel mogelijk natuurvriendelijk met schapen, maar soms is het nodig te maaien. Omdat de zuring geen kans mag krijgen zaad te vormen, moet dat helaas wel gebeuren in het broedseizoen, iets wat je normaliter natuurlijk niet zou willen. Het beleid begint echter merkbaar vruchten af te werpen. We zijn goed op weg naar de Groene Keijzer als een aantrekkelijk broed- en foerageergebied voor weide- en watervogels.