Is er voldoende draagvlak voor een BIZ?

Ondernemers in het centrum van Pijnacker willen graag samen de kwaliteit van het winkelgebied verbeteren. Door te werken aan een schoon en veilig winkelcentrum, een betere bereikbaarheid en een goede uitstraling kunnen meer kopers naar het centrum worden gelokt. Ook willen de ondernemers samen aan marketing en communicatie doen en evenementen en activiteiten organiseren.

Zulke activiteiten kunnen worden betaald als de ondernemers samen een Bedrijven Investerings Zone vormen, een BIZ. De gemeenteraad heeft daar eind vorig jaar al mee ingestemd en nu wordt onderzocht of er onder de bedrijven in het centrum voldoende draagvlak voor is. De ondernemers zijn daarom uitgenodigd voor een bijeenkomst op 13 februari. Ook hebben ze een stemformulier gekregen dat uiterlijk op 22 februari ingeleverd moet zijn.

Als er voldoende ondernemers het plan ondersteunen, dan kan de BIZ formeel worden opgericht. Vanaf dat moment betalen alle bedrijven aan de plannen mee via een zogenaamde bestemmingsheffing, die wordt geïnd door de afdeling Belastingen van de gemeente. De hoogte van de heffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het bedrijfspand.