Jan-Willem Maas van PPN: Teleurgesteld over houding gemeente opvang Griekse vluchtelingenkinderen

Tijdens de begrotingsbehandeling deze maand heeft de fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp samen met de Partij voor de Dieren en D66 een motie ingediend die het College van B&W oproept om zich aan te sluiten bij de ‘coalition of the willing’. Deze coalitie roept het kabinet op om meer te doen dan nu gebeurt voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.  Een meerderheid van de raad stemde tegen.

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children luiden inmiddels de noodklok: er moet per direct een oplossing komen voor kinderen die zonder ouders op de vlucht zijn. Zij zijn het meest kwetsbaar in de Griekse vluchtelingenkampen. Zij hebben per direct een veilige opvangplek nodig.

Pijnacker-Nootdorp TV sprak met Jan-Willem Maas, raadslid van Progressief Pijnacker-Nootdorp.

“We zijn erg teleurgesteld dat een aantal mensen binnen de gemeenteraad zeggen dat het niet aan ons is om de vluchtelingenkinderen hierheen te halen, en dat dit iets is dat in Den Haag georganiseerd moet worden. Hierin hebben zij gelijk, wij gaan daar inderdaad niet over, maar dat betekent niet dat wij als gemeente niet een oproep kunnen doen aan de politiek in Den Haag om meer te doen dan nu het geval is. Er zijn sowieso een aantal fracties in onze gemeenteraad die minder bereid zijn om vluchtelingen op te nemen, maar van een aantal andere fracties had ik deze reacties niet verwacht.”

500 kinderen

Het doel is om 500 kinderen opvang te bieden in Nederland. Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten waaronder onze buren Lansingerland, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft, Den Haag en Rotterdam gingen hierin al voor.

“Veel kinderen zitten nu als wees in deze kampen. Het argument dat deze kinderen geradicaliseerd zouden zijn, gaat niet op. Ik denk dat je deze kinderen daar zo snel mogelijk weg moet halen. En als je je om wat voor goede reden hierover niet uit durft te spreken of je verschuilt achter bepaalde zaken, dan gebeurt er nooit wat”, aldus Jan-Willem Maas.

Beleid nu onder de maat

Jan Nederveen, fractievoorzitter van Progressief PN, betoogde in de vergadering dat het landelijke beleid op dit moment ondermaats is en dat de kinderen om wie het gaat groot onrecht wordt aangedaan door hen onder de huidige omstandigheden in de kampen te laten zitten. Het enige dat de rijksoverheid nu doet is geld sturen en 50 kinderen uit Griekenland opvang bieden ten koste van 50 andere vluchtelingen.

Signaal

Het probleem is groot en de fracties van Progressief PN, PvdD en D66, gesteund door de fractie van CU/SGP, vinden dat onze gemeente het signaal moet afgeven dat ook in onze gemeente vluchtelingenkinderen welkom zijn. Helaas dacht de meerderheid van de gemeenteraad daar anders over.

Het belangrijkste argument van de partijen die tegen stemden was dat zij vonden dat dit onderwerp niet thuishoort in de lokale politiek.