Jodiumtabletten voor het geval dat…

Een aantal inwoners van Pijnacker-Nootdorp ontvangt komende week (10 oktober) een setje jodiumtabletten in de brievenbus. Deze worden opgestuurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Pijnacker-Nootdorp bevindt zich namelijk in de 100-kilometerzone van zowel de kerncentrale in Borssele (Zeeland) als de kerncentrale in Doel, België. Bovendien is er ook nog de proefreactor in Delft. Hiervoor geldt echter een veiligheidszone van een halve kilometer. Onze gemeente bevindt zich daar dus buiten. Het doosje moet goed bewaard worden. Het is slechts een voorzorgsmaatregel.

Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid een grote centrale voorraad van jodiumtabletten. Het beschikbaar stellen van deze tabletten aan risicogroepen is in overeenstemming met de richtlijnen van het Internationaal Atoom en Energie Agentschap. Minister Edith Schippers heeft op advies van onder andere de Nederlandse veiligheidsregio’s en de GGD/GHOR besloten om een deel van de voorraad aan huis te verspreiden. De tabletten zijn dan direct bij de hand als er iets misgaat bij een kerncentrale. Dat scheelt de hulpdiensten kostbare tijd. Het is een voorzorgsmaatregel en niet het gevolg van een concreet gevaar.

Hoe werken de tabletten en wat moet je ermee doen? Het menselijk lichaam slaat jodium dat het binnenkrijgt (tijdelijk) op  in de schildklier. Die regelt de stofwisseling van het lichaam. Radioactief jodium kan schildklierkanker veroorzaken. Daarom moet je op dat moment je schildklier vullen met stabiel jodium. Dan kan de schildklier het radioactieve jodium dat het lichaam binnenkrijgt niet opslaan en dus wordt het direct weer uitgescheiden. Vandaar ook dat het doosje bewaard moet worden. Je moet de pillen namelijk innemen op het moment van een incident. Eerder heeft geen zin.

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp krijgen huishoudens met kinderen onder de 18 een doosje toegestuurd.Want hoe verder verwijderd van een kernreactor, hoe lager de mogelijke blootstelling aan radioactief jodium, en hoe ouder iemand is, hoe kleiner ook de kans dat hij of zij schildklierkanker ontwikkelt door radioactief jodium. Zwangere vrouwen van alle leeftijden kunnen vanaf maandag 9 oktober 2017 zelf jodiumtabletten kopen bij apotheken en drogisterijen (adviesprijs € 2,95). Zij kunnen de tabletten innemen te bescherming van hun ongeboren kind. De tabletten beschermen alleen tegen de inname van radioactief jodium. Ze zijn geen wondermiddel en bieden geen enkele bescherming tegen eventuele andere radioactieve stoffen. Andere maatregelen kunnen dus ook nodig zijn.

Meer informatie: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.