Jong Perspectief helpt kinderen maatjes en mentor project

Jong Perspectief helpt kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar te bouwen aan een toekomst met Perspectief.
Zij doet dit door middel van een maatjes- en mentorproject.
In het maatjes- en mentorproject van Jong Perspectief (JP) worden volwassen vrijwilligers één op één aan kinderen en jongeren gekoppeld die in hun dagelijks bestaan wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De vrijwilliger is geen hulpverlener, maar coacht de jongere op basis van eigen levenservaring.
Daarbij biedt de vrijwilliger een luisterend oor, bevestigt de jongere in zijn eigenwaarde en reikt nieuwe perspectieven aan.
Samen trekken ze een jaar als maatjes met elkaar op.