LG Flowers trekt kapvergunning in

LG Flowers heeft haar aangevraagde kapvergunning ingetrokken. De vergunning was nog niet verleend. LG Flowers maakte dit besluit omdat zij eerst wil gaan overleggen met de milieuorganisaties.

Ten onrechte meldde milieuorganisatie ‘Natuurlijk Delfland’ dat de gemeente de kapvergunning voor de populieren had ingetrokken. De vergunning was überhaupt niet eens verleend, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Uitbreidingsplannen

De gerberakwekerij heeft uitbreidingsplannen. In december is de kweker al begonnen met de uitbreiding maar de gemeente legde toen een bouwstop op.

Vleermuizen

De natuurvereniging wees de gemeente toen op het vleermuizenrapport waarin staat dat er een ontheffing van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is. De ruige dwergvleermuis zou daar leven en zich voorplanten, volgens dit rapport.