Kerkdiensten Dorpskerk Nootdorp de komende weken alleen online te beluisteren

Om de risico’s van de uitbraak van het Coronavirus voor gemeenteleden, voorganger en vrijwilligers van de kerkdiensten in de Dorpskerk in Nootdorp tot een absoluut minimum te beperken heeft de wijkkerkenraad besloten de diensten te laten doorgaan maar zonder de aanwezigheid van gemeenteleden.

Alleen online en via Feel Good TV
Dit betekent dat er tijdens de vieringen naast de voorganger slechts een ouderling, diaken/kerkrentmeester, koster en een organist/pianist aanwezig zullen zijn. Wij nodigen iedereen uit toch verbonden te zijn met de diensten, dit kan live via www.kerkomroep.nl of via Feel Good tv op Ziggo kanaal 43. Mogelijk zal er ook een video livestream worden opgezet, volg hierover de actuele informatie op de website www.pwnootdorp.nl

Kerk vraagt om begrip en steun
Tot slot: het zijn heftige tijden zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt. Ongetwijfeld zullen er de komende tijd zaken anders lopen dan gedacht of niet goed gaan. We begeven ons op onbekend terrein en zullen met elkaar daarin een weg moeten vinden. Laten we elkaar daarin vooral steunen en helpen zodat wij als gemeente van gelovigen goed met elkaar en goed voor de wereld om ons heen door deze periode heen komen.