Kerkproeverij: hoe ‘smaakt’ de kerk in 2017?

Komend weekend, 9 en 10 september 2017, verwachten de kerken in Pijnacker-Nootdorp extra veel bezoekers te mogen verwelkomen. Dan vindt namelijk de landelijke actie ‘Kerkproeverij 2017’ plaats. Kerkbezoekers zijn uitgedaagd om vrienden en bekenden uit te nodigen om eens met hen mee naar de kerk te gaan. Meer dan 400 verschillende lokale kerken doen aan de actie mee. In Pijnacker onder andere de Acker, de Ontmoetingskerk en de Rooms-Katholieke parochie. Ook de Kerk van Delfgauw is met de actie aan de gang gegaan. De jonge dominee Robert Stigter (29) gaat in op het hoe en waarom.

“Onze kerk is feitelijk de enige in Delfgauw en wordt bezocht door mensen met zeer verschillende kerkelijke achtergronden. Het is een levende gemeente met meer dan 200 bezoekers per zondag en dus een mooi voorbeeld van hoe in de eenentwintigste eeuw heel veel van de oude kerkelijke scheidslijnen al zijn weggevallen”, vertelt Stigter. “We merken juist veel meer een kloof tussen de mensen uit het oude dorp en de mensen uit vinexwijk Emerald. Ook lijkt het onbegrip tussen de verschillende generaties te groeien, evenals dat tussen theoretisch en praktisch opgeleiden. Kijkend naar de versnippering in de samenleving lijkt het soms wel alsof de kerk als één van de weinige, of misschien wel echt als enige, samenbindende factor is overgebleven. Iedereen leeft tegenwoordig in zijn eigen bubbel.”

Voor Stigter speelt de term ‘bubbel’ in de Kerkproeverij-actie een sleutelrol. Kerkgangers verkeren in hun eigen veilige wereldje, hun bubbel, maar voor mensen zonder link naar een kerk geldt iets soortgelijks. Ook zij kijken vaak niet verder dan de eigen belevingswereld. “De enige manier om uit een bubbel te komen, is hem doorprikken en dat is eigenlijk ook onvermijdelijk. Immers, de enige toekomst van een bubbel is dat hij knapt. En begin altijd bij jezelf. Vandaar dat ik de Kerkproeverij in eerste instantie zie als een interne actie gericht op de kerkleden; laten we veranderen van een verwelkomende kerk naar een uitnodigende kerk. Ik zal de actie niet als geslaagd beschouwen als de kerk zondag vol zit met onbekende mensen. Nee, ik beschouw hem pas als geslaagd als heel veel kerkleden iemand hebben uitgenodigd, zelfs als deze persoon uiteindelijk heeft bedankt voor de eer.”

Stigter heeft zin in komende zondag. Zijn preek ligt al klaar. “Ik maak me geen zorgen. Het wordt een hele gewone kerkdienst en ik doe heel gewoon mijn ding. Het wordt gezellig, leuk en mooi en ik ben ervan overtuigd dat de genodigden zich thuis zullen voelen.”